036.379.3188 | 0976.069.224


TÀI KHOẢN THANH TOÁN: THỜI TRANG VIỆT NAM

1. Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Agribank:

     Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Nam
     Số tài khoản:  1410205387671
     Chi nhánh:      Mỹ Đình - Hà Nội


2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank:

     Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Nam
     Số tài khoản:   0011004143309
     Chi nhánh:      Thanh Xuân - Hà Nội

 

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VietinBank:

     Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Nam
     Số tài khoản: 104005633689
     Chi nhánh:      Tây - Hà Nội

 

4. Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát Triển Việt Nam BIDV:

     Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Nam
     Số tài khoản:   21710000027071
     Chi nhánh:      Từ Liêm - Hà Nội