036.379.3188 | 0976.069.224
Điện thoại: 036.379.3188 | 0976.069.224
Website : www.fionaviettri.com
Email: kinhdoanhfiona@gmail.com
Địa chỉ: Số 1845 đại lộ Hùng Vương, tp. Việt Trì, Phú Thọ, gần thời trang Format